Naši lidé

Písek - seznam našich lidí

Jiří Hořánek

• Funkce: člen zastupitelstva města • E-mail: jirka.horanek@volny.cz • Telefon: 728 646 393

Program

1.

Budeme Vám naslouchat.

Zajímáme se o Vaše názory. A budeme tak činit i nadále. Zavedeme tzv. participativní rozpočet, kdy občané o části investic rozhodují sami svým hlasováním. Budeme pokračovat v besedách s občany a pořádat ankety.

 

 

2.

Sázka na zdravý selský rozum.

Různá chytrá a složitá technická řešení mohou obohatit náš život a posunout nás dál. Ale nesmíme při tom zapomínat na zdravý rozum. Mnohdy je síla v jednoduchosti.

 

3.

Nezadlužíme město.

Podpoříme vyrovnané hospodaření. Naše město má dostatečné příjmy a tak se nemusíme zadlužovat. Úspory se dají najít všude. Nehodláme zvyšovat poplatky a platby občanů.

 

 

 

4.

Písek Písečákům

Turisté jsou v našem městě vítání. Ale společenské a kulturní akce mají být zaměřeny především pro obyvatele města.

 

5.

Doprava má mnoho podob.

Při řešení dopravy budeme myslet na všechny, tedy i na chodce a cyklisty. Podpoříme takové rekonstrukce, které přinesou zvýšení počtu parkovacích míst.

 

 

6.

I stáří může být aktivní

Budeme vytvářet podmínky pro to, aby staří lidé nebyli na okraji zájmu společnosti.

 

7.

Veřejná zeleň je naše bohatství.

Veřejná prostranství nemusí být jen beton, nuda a šeď. Zeleň se bude nejen udržovat, ale i rozšiřovat.

 

8.

Bezpečí obyvatel ve dne i v noci

Budeme pokračovat v rozšiřování městského kamerového sytému. Prosadíme zvýšení počtu asistentů prevence kriminality v ulicích.

 

 

 

9.

Veřejná kontrola je nejlepší prevence

Budeme se snažit o maximální transparentnost všeho, co se na radnici děje.

 

Akce

Kontakt