Domovské právo

V současné době je v Poslanecké sněmovně projednáván návrh zákona o sociálním bydlení. Jeho ambicí je nahradit příspěvek na bydlení a omezit tzv. byznys s chudobou

Podle mého názoru je doplatek na bydlení správný nástroj, který formálně plní svoji sociální funkci, ale jsou špatně nastaveny podmínky pro jeho poskytování a tak bývá mnohdy zneužíván k byznysu s bydlením.

Z důvodu změny zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, došlo poslaneckým pozměňovacím návrhem ke vložení „podmínky souhlasu obce“ v případě posuzování nároku na doplatek na bydlení u žadatele o dávku, který užívá bydlení v ubytovacím zařízení nacházejícím se v katastrálním území dané obce.

Na základě této úpravy pobočky Úřadu práce ČR od května 2015 žádají písemně obce o jejich souhlas s poskytnutím doplatku na bydlení pro každou osobu bydlící v dlouhodobé ubytovně, ale stanovisko obce má pro poskytnutí dávky jen nezávazný charakter. V praxi se tak téměř nic nezměnilo a dávky jsou vypláceny téměř plošně.

Nově připravovaný zákon o sociálním bydlení má ambice situaci zlepšit. Pokud bude ale stejně alibistický, jako je současná praxe, tak se toho mnoho nezlepší. Obce sice budou možná hrát aktivnější roli, ale bude je to stát více finančních prostředků. A pokud o statutu bytově potřebného občana rozhodne vydáním certifikátu státní úředník na úřadu práce bez výsledku sociálního šetření provedeného obecním úředníkem, tak je hra na tzv. spojený model výkonu veřejné správy jen iluze.

Řešením by bylo opětovné zavedení tzv. domovského práva a stanovení povinností obcí se na základě místních znalostí postarat o své sociálně potřebné občany, ale taková úprava by si vyžádala novelu řady právních předpisů, včetně těch ústavních. Jako snazší se jeví zpřísnění podmínek pro poskytování doplatku na bydlení tak, aby nárok na něj vznikl až na základě sociálního šetření, v němž se prokáže, zda je občan opravdu v tíživé životní situaci, posoudí se přiměřenost jeho bytové potřeby a jeho možnosti získat nájemní bydlení vlastním přičiněním. Tedy posílení principu zásluhovosti a spravedlnosti.

Než špatný zákon o sociálním bydlení, tak raději žádný.

Jiří Hořánek

 

Publikováno v časopise Moderní obec

 

 

2. 5. 2017