Názor na užívání drog

Vážení spoluobčané, dnes na Vás vyrukuji s malou provokací. Co kdybych Vám řekl: kdo má chřipku, patří za mříže?

Ne nebojte se, nejsem ještě pod vlivem šampaňského ze Silvestrovského veselení. Jen tak mimochodem – to, že někdo přivítá příchod nového roku sklenkou alkoholu, je v naší společnosti všeobecně vnímáno jako něco běžného, co nikoho nepohoršuje. Ale zpátky k té chřipce. Nápad trestat někoho vězením za to, že je nemocný, je opravdu absurdní. Pokud někdo onemocní, měl by se léčit. Na tom se asi všichni shodneme.

Nu, pojďme si představit jinou situaci: jdete po chodníku a málem vrazíte do mladíka, který cosi inhaluje z igelitového sáčku. „Fuj, feťák“ řeknete si, a pokud by Vám někdo nabídl, že z důvodu veřejného pohoršení toto individuum policie zavře, byli byste asi pro. No a jsme u podstaty problému – podle platné právní úpravy není konzumace drog trestným činem. Trestná je výroba drog a jejich distribuce. Takže uživatel drog je z pohledu práva nemocný člověk. Na začátku jsme si řekli, že za nemoc někoho trestat asi nemůžeme.

Přitom závislost na návykových látkách v naší společnosti již zákazy a příkazy regulujeme. Alkohol nenalijí mladistvým, kouřit už nemůžeme ani v hospodě. V našem městě máme na základě zákonného zmocnění vydanou obecně závaznou vyhlášku, která zakazuje konzumaci alkoholu na veřejném prostranství. Prostě společnost si nastavuje pravidla chování podle míry veřejné poptávky. Pokud neexistuje zákonný důvod pro represi, pojďme se tedy o to více zaměřit na prevenci. Vysvětlujme dětem doma i ve škole, že užívání drog je zdraví škodlivé, finančně nákladné a neslučuje se se zdravým životním stylem moderního člověka.

Přeji Vám v roce 2017 hodně zdraví a závislosti na dobré náladě.

 

Jiří Hořánek

místostarosta       

23. 1. 2017