PF 2018

Vážení spoluobčané, už máme po Vánocích a rovnýma nohama jsme skočili do nového roku.

Nevím, jak Vám, ale mně se zdály ty sváteční časy nejen dobou lásky a pohody, ale též štědrosti. Když jsem viděl, kolik jídla dokáží někteří občané naskládat do nákupních vozíků v supermarketech, sledoval jsem hodinové fronty u výdeje balíků na poště nebo až se budu brodit v záplavě pozůstatků po silvestrovské zábavní pyrotechnice, tak mi vždy přijde na mysl, že pro řadu lidí je závěr roku náročný. Nejen na fyzickou kondici, ale hlavně na peněženku. Ale budiž, je věcí každého, jak moc konzumně to pojal.

Bohužel každá mince má dvě strany. Zvýšené množství jídla, věcí a produktů s sebou nese i zvýšené množství odpadů. V našem městě máme docela dost sběrných dvorů, na sídlištích jsou stanoviště na velkoobjemové kontejnery a v centru je mnoho odpadkových košů. V počtu podzemních kontejnerů v historické části města jsme na špičce. A tady je kámen úrazu. Někteří naši spoluobčané se neobtěžují odkládat odpad tam, kam je to určeno. Jsme svědky odpadkových košů přetékajících domovním odpadem, který patří do popelnic. U stanovišť pro kontejnery jsou opřené pohovky či lednice, které patří do sběrných dvorů. Někteří podnikavci jsou schopni naskládat odpad ze svých provozoven okolo vstupů do podzemních kontejnerů. Úklid takového „nepořádku“ (chce se mi použít hrubší výraz) stojí město nejen vyšší úsilí, ale představuje i vyšší náklady.  

Na prosincovém zasedání zastupitelstva města bylo schváleno snížení místního poplatku o 50,- Kč na každého z nás. Argumentem pro tento krok bylo tvrzení, že „občané více třídí a měli bychom je za to odměnit“. Můžete namítnout, že se to nemá vztahovat na ty, kteří dělají nepořádek, těm by se to mělo za odměnu ještě zvýšit. Ano, takové „prodražení“ je možné a to v podobě pokuty konkrétním viníkům. Bohužel není možné postavit ke každému kontejneru strážníka nebo dát ke každému koši kameru. Takže na to doplácíme všichni.

Tak až zase někdy půjdete vynést odpadky, buďte prosím disciplinovaní a odkládejte je tam, kam patří. Třeba tím budete ty méně slušné inspirovat. Ať máme naše město hezké, voňavé a čisté.    

Přeji Vám v tom jubilejním roce všechno dobré.

Jiří Hořánek

3. 1. 2018