Písek zkracuje vzdálenosti mezi lidmi

Město Písek bývá poslední dobou skloňováno v souvislosti se zaváděním SMART postupů, které dosti často spočívají ve využití moderních sofistikovaných technologií, mnohdy pocházejících ze zahraničí. Již méně se publikuje, že Písek je aktivní na mezinárodní úrovni i v oblasti mezilidských vztahů.

Naše město má mnoho let partnerské vztahy s řadou evropských měst. Některé jsou intenzivní více, jiné méně, ale obecně se dá říci, že jsou pro město i jeho obyvatele přínosem. Jak šel čas, tak se měnilo i zaměření těchto aktivit. V devadesátých letech minulého století se partnerské vztahy vyznačovaly zvědavostí a touhou poznat život v zahraničí, což před tím nebylo dost dobře možné. Pro dospělé to byla vítaná možnost rozšířit si znalosti o jiných zemích a navázat přátelské kontakty s lidmi podobných zájmů, pro žáky základních i středních škol příležitost procvičit si v praxi cizí jazyk.     

V současné době se kontakty partnerských měst posunuly jinam. Jazykové bariéry padly a mnoho našich občanů nemá problém se dorozumět s cizinci. Jistě, zůstaly nezbytné návštěvy oficiálních představitelů měst a obcí, ty byly i v minulosti. Ale stěžejní roli hrají setkání na neoficiální bázi, kdy se nenavštěvují „potentáti z radnic“, ale lidé s lidmi. Do Písku tak jezdí běžci z partnerských měst na tradiční Běh kolem Ameriky, naopak do Německa jezdí závodit mladí atleti. V rámci Pivních slavností v Písku prodávají zahraniční přátelé své ovocné víno. Strážníci z Lotyšska se v loňském roce seznamovali s výkonem služby píseckých strážníků. Setkání folklórních souborů během městských slavností se stalo tradicí. Ve spřátelených městech se pořádají koncerty vážné hudby.

Nejnovější iniciativou je nabídka svazku obcí v lokalitě Medvode ze Slovinska o navázání spolupráce. Bohužel Písek nemá žádného partnera v Rakousku, ač nás k této zemi váží historické kořeny. Ale třeba se časem i zde objeví nápad či podnět. Dost často přicházely v tomto směru impulsy od žáků škol nebo od místních umělců. Nejde o to soutěžit s jinými městy, kdo bude mít více informačních tabulí na vjezdu do města, ale umožnit lidem, které od sebe dělí delší vzdálenost, mít tak k sobě blíž. Nejen na sociálních sítích, ale osobně. To mé pořád své kouzlo.

30. 4. 2018