Písek zodpovědně hospodařící

Chce-li být hospodář nazýván hospodářem dobrým, nejenže musí být šetrný, ale nesmí zapomínat ani na rozumné investování. Z pohledu občana jsou investice částí příjmu, který má v budoucnu přinášet výnosy (např. úroky v případě spoření). V případě investic veřejných se nemusí jednat přímo o budoucí zisk, ale obecný užitek (např. silnice či nová parkovací místa).

Písek byl městem, které mělo dlouhé roky přebytkový či vyrovnaný rozpočet.

Hlavní silou zastupitelstva je dnes TOP 09 spolu s Jihočechy a Volbou pro město, kteří mají ambice být hlavní silou i v následujících čtyřech letech. Dokazuje to vznik nového sdružení Pro Písek.

Právě z TOP 09 je uvolněný radní, který zodpovídá za agendu investic.

Je otázkou, zda by stávající finanční kondici města pozitivně ovlivnilo to, kdyby se svým povinnostem věnoval na 100 %. Současně totiž pracuje, jistě též 100 %, jako uvolněný radní Jihočeského kraje.

Bylo započato mnoho projektů, finanční rezervy jsou pryč a město Písek může být zadluženo na dlouhé roky dopředu.  

Je tak trochu zarážející, slyšet slova radosti nad schodkem města zejména od zástupců TOP 09, pro které byl vždy vyrovnaný rozpočet středem jejich vesmíru. Roky jsme mohli slýchat tvrdá slova kritiky zejména a úrovni celostátní, ale i regionální, když si političtí protivníci dovolili představit schodkový rozpočet. Jaké však nyní to radostné chvalozpěvy oslavující sebe sama nad zadlužením města v řádu desítek ne-li stovek milionů na dlouhé roky dopředu. Zde se nejedná o pouhý názorový posun, ale přímo o salto mortale. Investice nelze generálně odmítat, a kritizovat všechny nově realizované projekty. Je nutné se zodpovědně ptát, zda jsou všechny investice (nebo alespoň většina) skutečně nutné a zda přinesou občanům města užitek. Za poslední čtyři roky tyto investice činily přes tři čtvrtě miliardy korun. Je chvályhodné, že došlo ke generální opravě Alšovy školy, kde je budována nová knihovna.

Jen tento jediný projekt však překročí částku 130 milionů korun, což je částka srovnatelná s cenou rekonstrukce zcela zdevastovaného zámku Buštěhrad (viz známá kauza s krabicí vína).

Jednoznačně podporujeme opravu bývalé školy a vybudování nové knihovny, je ale na místě se ptát, zda gastro koutek či venkovní bylinková zahrádka v nově budované knihovně je investicí zbytnou či nezbytnou.

Václavská lávka či Lávka Dagmar Šimkové (jak je komu libo) téměř jako zázrakem přešla během několika let z kategorie ,,zbytných projektů“ mezi projekty nejpotřebnější. Náklady stouply oproti původním odhadům na dvojnásobek. A to za situace, kdy stará lávka přes městský ostrov chátrá, a jak kovové tak dřevěné části nutně potřebují opravu.

Za poslední roky tedy byly investovány stovky milionů korun, a to město Písek bohužel (či spíše bohudík) nezačalo s největší zamýšlenou investicí - výstavbou bazénu. Dále je v plánu stavba multifunkční sportovní haly, jejíž rozpočet nemá být pod stomilionů korun. Tedy jen tyto dva projekty se blíží půl miliardě korun. Prostudujeme-li investice za poslední roky, mnohé z nich si zaslouží pochvalné hodnocení, ale je nutno říct, že mnohé z investic jsou prospěšné asi jako stěrače na ponorce, a těchto není zrovna málo. Písek nemá rozpočet jako Praha a dle toho je s ním třeba nakládat. Není příliš moudré dělat dluhy v době hospodářského růsty a očekávat, že roky hojnosti budou navždy. 

Hnutí ANO 2011 bylo součástí koalice a nezbavuje se odpovědnosti. Poté, co hnutí opustil Marek Anděl (který kandiduje za svou politickou kariéru minimálně již za třetí subjekt) jsme v zastupitelstvu města měli pouhé dva hlasy. S mnohými rozhodnutími jsme nesouhlasili a snažili se přesvědčit naše partnery o změně, leč koalice fungují na principu kompromisu a ústupků a ne vždy jsme tak jako menšinová síla v koalici byli úspěšní.

Písek je město s minimální nezaměstnaností s mnoha velkými fungujícími podniky. Je možné, aby i přes investici se město nezadlužovalo. Investice musí být prováděny zodpovědně, rozumně, musí být rozloženy rovnoměrně v čase, nikoliv tak, aby představitelé radnice mohli v čase předvolebním slavnostně stříhat pásky. Lidé zodpovědní za vedení města musí vždy jednat s péčí řádného hospodáře a v zájmu města, nikoliv v zájmu vlastním. Odmítáme další zadlužování města, v době hospodářského růstu se nesmí rozpočet propadat do červených čísel. Chceme, aby byl Písek bohatým městem poskytujícím kvalitní život svým občanům.

Ano, Písek bude městem zodpovědně hospodařícím. Společně to dáme!

24. 9. 2018