Přečetli jsme za Vás

V Píseckém deníku byl dne 29. října 2016 otištěn projev přednesený Ing. Hořánkem 28.října na pietním aktu na Mírovém náměstí v Písku

Vážení spoluobčané.

Niccolo Machiavelli poprvé definoval "stát" jako pojem, který vyjadřuje politický útvar, aniž by sledoval typ režimu, který v něm je. Stát je neutrální, neboť nezahrnuje myšlenku dobra ani zla.

Stalo se zvykem na stát nadávat. Stát může za to, že se nám zvyšují daně, že máme nevýhodný kurs koruny, stát se málo stará o naši bezpečnost.

Stát ale není něco virtuálního. Stát řídí lidé z masa a kostí. Mějme to prosím na paměti, až zase budeme chtít kritizovat. Měli bychom si uvědomit, že náš český stát není samozřejmost a žijeme v něm díky našim předkům, kteří se o něj zasloužili, někteří za něj i položili život.

Vzdejme jim tedy dnes úctu.

Děkuji Vám za pozornost.

 

9. 11. 2016