Znáte ho?

Ve volbách do zastupitelstva kandidují známé tváře, ale i lidé, kteří se na kandidátkách objevují zcela poprvé. Přinášíme rozhovor s jedním z nich, kandidátem č. 2 hnutí ANO 2011, advokátem JUDr. Ing. Michalem Čapek

Co Vás vedlo ke vstupu do politiky? Proč právě za ANO?

Podporuji občanskou společnost a rozumím, proč vznikají petice, jsou zakládána občanská sdružení, proč si občané stěžují či podávají různé podněty. Chápu, proč lidé nadávají v hospodách či na Facebooku. Je však pohodlné kritizovat a nemít zodpovědnost. Občané jdou k volbám a mnohdy již po měsíci láteří, co zvolili za pitomce. Po čtyřech letech jdou znovu, volí ty druhé, z nichž se vyklubou ještě větší pitomci než ti první. Nechtěl jsem jen koukat a nadávat, ale cítím určitou spoluzodpovědnost za vývoj věcí veřejných. Mám nyní jedinečnou příležitost být oním pitomcem, osobní výzvou však je ukázat, že ne všichni politici jsou líní mizerové myslící jen na zájmy vlastní, že jsou i tací, kteří chtějí pracovat v zájmu veřejném.

A proč právě ANO? Kdybych měl zvolit stranu, se kterou budu stoprocentně souhlasit, musel bych si založit stranu vlastní. Odpůrci o nás říkají, že jsme stranou jednoho muže, kde všichni musí souhlasit a mít jednotný názor. Opak je pravdou. Každý může říct nahlas co si myslí a rozhodně není vyžadována stoprocentní poslušnost. Já také nesouhlasím se všemi kroky učiněnými ANO, ať již na úrovní státní či regionální, ale i přes tyto drobné rozpory mi je toto hnutí nejbližší a především je za ním vidět kus práce.

 

Jaké jsou Vaše programové priority? Čemu byste se chtěl v případě zvolení v zastupitelstvu věnovat?

Teď asi očekáváte, že začnu mluvit jako encyklopedie. Bohužel vás zklamu. Sám bych se podepsal pod osmdesát procent programů konkurenčních stran. Každý nabízí vyřešení problému s bazénem, opravené čisté ulice, budování nových parkovacích míst, více zeleně, otevřenou radnici či městskou dopravu zdarma; lze snad s něčím z toho nesouhlasit? Jak to bývá po volbách, všichni víme.

Uvedu své dvě hlavní priority. Transparentní rozdělování veřejných prostředků: pokud určitý subjekt žádá o dotaci či finanční podporu města, musí být nastavena jasná pravidla. Praxe, kdy jsou pravidelně podporováni ti, kteří mají své kontakty „na městě“ a ostatní mají smůlu, musí bezpodmínečně skončit. Odpovědně hospodařící město. Nechť je investováno do oprav, úprav a budování projektů, které jsou potřebné, nikoliv tam, kde je zrovna vypsán dotační program. Čerpat dotace rozhodně ano, ale na to, co město potřebuje. Problémem dotací je jejich častá neefektivnost, nejsou využívány tam, kde jsou finance potřebné, ale tam kde byl vypsán program úředníky z centra. Město Písek dostalo dotace i na novou lávku. Je výborné, že máme novou lávku od píseckého rodáka, pana Pleskota. Bylo by ostudou nemít stavbu od tohoto významného architekta. Lávka se však jako nezkolaudovaná slavnostně předávala městu týden před volbami. Někteří politici se tak poplácali se zástupci Metrostavu po ramenou, usmáli do objektivů při slavnostním stříhání pásky u této nové lávky za šedesát milionů, a to za situace, kdy o pár set metrů dále je mnoho využívanější lávka přes ostrov v havarijním stavu. Takhle fakt ne, sorry jako!

 

 

Jaký máte názor na tolik diskutované téma plaveckého bazénu? Opravit či postavit nový?

V mém oboru se říká dva právníci, tři názory. Toto právnické heslo by se dalo převést i k problematice bazénu. Tisíc lidí, tisíc chutí. Osobně vidím problém hned na počátku u onoho referenda. Pan JUDr. Veselý jej označil za podvod. Přestože jeho důvodům rozumím, takto silně bych si netroufl ono referendum nazvat. Ze strany jeho autorů však bylo využito snad všech manipulativních prostředků. Otázka byla, mírně řečeno, nešťastně formulována, vůbec zde nebyla občanům dána možnost pro zachování bazénu současného. Při výsleších osob platí zákaz pokládání kapciózních (klamavých) a sugestivních (návodných) otázek. Škoda, že toto neplatí i v případě referenda.

Zastával jsem názor, že by se měl opravit bazén původní. Proběhlo však ono referendum, a ať již si o něm myslíme cokoliv, je nutno jej respektovat. Nesouhlasím s tím, že by se mělo konat referendum nové. Zastupitelstvo by se nemělo vyhýbat odpovědnosti, ale mělo by pracovat s tím, jak již bylo občany rozhodnuto. Pořádat referenda do té doby, než dopadne podle představ, je nesmysl. Jsem tedy pro stavbu nového klasického bazénu, nikoliv aquaparku, v částce do dvě stě milionů korun, v lokalitě Žižkových kasáren.

 

Troufnete si odhadnout výsledky? Uvažoval jste o tom, s kým byste chtěli jít do případné koalice a s kým je spolupráce vyloučena?

Výsledky si v žádném případě odhadnout netroufnu. Kandiduje deset politických uskupení a je pravděpodobné, že velká část po volbách usedne v zastupitelstvu. Jsem toho názoru, že na úrovní komunální nemá smysl koukat doleva či doprava, ale na to, kdo je skutečně ochoten pracovat pro město. Dokážu si představit spolupráci se všemi subjekty, u některých však musí být té představivosti zapojeno více.

27. 9. 2018